Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Gmina
•  Historia
•  Charakterystyka gminy
•  Platerówka
•  Włosień
•  Zalipie
•  Przylasek
  Urząd Gminy Platerówka
•  Dane teleadresowe
•  Władze Gminy
•  Struktura Organizacyjna UG
•  Zadania
•  Biuletyn Gminny
  Aktualności - komunikaty, wydarzenia
•  Komunikaty, ogłoszenia bieżące
•  Wydarzenia 2008 r.
•  Wydarzenia 2009r.
•  Wydarzenia 2010r.
•  Wydarzenia 2011r.
•  Wydarzenia 2012r.
•  Wydarzenia 2013r.
•  Wydarzenia 2014r.
  Link do ESP
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Szkoła Podstawowa w Platerówce
•  Link
  Sport w Gminie
•  LZS Włosień
•  LZS "ORZEŁ" Platerówka
  Agencja Nieruchomości Rolnej
•  Przetargi Agencji
  Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ"
•  Zaopatrzenie gminy w wodę i odbiór ścieków
  COBORU
•  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Roślin
  Rozkład jazdy busów
•  Kursy busów do Platerówki i z Platerówki
  Mikroporady
•  Link
Pomoc
Statystyki
Gmina » Historia obrazek Wersja do druku

Historia powstania Smodzielnego Batalionu Kobiecego im.Emilii Plater


1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater został sformowany w Siedlcach na terenie ZSRR 3 czerwca 1943 roku w składzie I Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki .
31 września 1943r. batalion tworzyło 740 szeregowych, podoficerów i oficerów.
Po okresie organizacyjnym, od września 1943 roku w skład batalionu wchodziły: szkoła podoficerska, kompanie: 1 i 2 fizylierek, 1 i 2 strzeleckie oraz rusznic ppanc. i ckm, plutony: moździerzy, zwiadu, łączności, sanitarny, saperów i gospodarczy.
1 września 1943r. z batalionu wyłączona została 1 kompania fizylierek, która wyruszyła wraz z I Dywizją Piechoty na front. W czasie bitwy pod Lenino pełniła służbę wartowniczą przy sztabie dywizji. Jedną drużynę przydzielono do plutonu sanitarnego, 2 do wynoszenia rannych z pola walki, udzielania pierwszej pomocy oraz eskortowania jeńców.
Kampania strzelców  5 grudnia 1943 roku przydzielona została II Dywizji Piechoty.
9 stycznia 1944 roku, w związku z przegrupowaniem jednostek polskich, batalion przerzucono do wsi łuczynka na Smoleńszczyźnie, w marcu do m. Żeleźniak pod Trojanowem (obwód żytomierski), w maju do Kiwerc, w lipcu batalion wkroczył na ziemie polskie.
Od 17 września 1944r. pełnił służbę wartowniczą w jednostkach tyłowych armii. Od 12 października 1944r.  służbę garnizonową na Pradze, a po wyzwoleniu Warszawy objął posterunki w całej Warszawie.
21 marca 1945 r. batalion podporządkowano Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego i podzielono na komisariaty wojskowe, które rozmieszczone zostały w poszczególnych dzielnicach Warszawy.
Batalion został rozformowany na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego  z 15 maja 1945 roku.
Częśc Żołnierzy I Samodzielnego Batalionu Kobiecego osiedlono w zachodniej Polsce - na Ziemiach Odzyskanych tworząc osiedle Platerowo noszące póżniej nazwę Zalipie Dolne a od 1962 roku  Platerówka.
                       
                              
                                                                                    obrazek                   
                                                                              Nazwa Platerówki  z  1945 rokuobrazek                obrazek
                          obrazek
 

Załączone dokumenty
  Rozkaz osiedleńczy (361.9kB) obrazek pobierz    

Redaktor: Teresa Tońska, Źródło: (brak danych), Ilość wyświetleń: 7092, Utworzony: 2008-01-16 09:03:05, Ostatnia zmiana: 2008-10-24 10:44:05 Historia zmian